Introductie

Mr. Ruysink is sinds 1979 advocaat en heeft een algemene praktijk, maar is zich in de loop der jaren steeds meer gaan toeleggen op het strafrecht.

Een onderdeel van dit strafrecht is de materie van de uitlevering en overlevering en de daarmee veelal gepaard gaande regels rond de zogenaamde WOTS- en WETS-Wetgeving.

Deze onderdelen van het strafrecht zijn steeds meer actueel door de nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van de misdaadbestrijding, met name in EU-verband.

De uitlevering en overleveringswetgeving en de WOTS-Wetgeving in combinatie met de WETS-Wetgeving hebben de laatste jaren de bijzondere aandacht van Mr. Ruysink.

Mr. H.P. Ruysink